מתאר שרותי הנדסה ובניה בע"מ מספקת מגוון שירותים למזמינים וקבלנים ובינהם אומדנים לבניה, כמאים מקצועיים, חישובי כמויות לבנין, כתבי כמויות לבניה, מפרטים טכנים מיוחדים, חשבונות לביצוע, אומדנים ראשוניים לבניה, תכנון לוחות זמנים לבניה, בקרת ביצוע, הגשת חשבונות לבנין, ניהול תהליך מכרז, מחירון דקל, הגשת חומרים בבינארית, גישור ובוררות בבניה, הגשת חשבונות ביצוע.

בין היתר גם אומדן, כמאים, מתאר שרותי הנדסה ובניה, כמאי, אומדן תקציבי לבנין, ניהול מכרז בניה, , כמאות, בוררות לבניה, גישור לבניה, חוות דעת הנדסית לבנין, אומדני בניה, אומדני בניה, מפרטים לבניה, חישוב כמויות, כתבי כמויות, ניהול מכרזים, כמאות, מתאר mitar,  מפרט טכני לבניה, אומדנים לבניה, כמאי, כתב כמויות, חישוב כמויות, אומדני בניה, בוררות, גישור, כמאים, כמאות, חישובי כמויות, מפרטים טכנים, כתבי כמויות, לוחות זמנים לבניה, מחירון דקל, הגשת חומרים בבינארית, כמאות, ניהול תהליך מכרז בבניה, בוררות, גישור, אומדן לבניה, כמאי בניה, חישובי כמויות לבנין, כתבי כמויות לבניה, מפרטים טכנים מיוחדים, חשבונות לביצוע, אומדנים ראשוניים לבניה, כמאים, תכנון לוחות זמנים לבניה, בקרת ביצוע, הגשת חשבונות לבנין, מתאר שרותי הנידסה ובניה, כמאי, אומדן תקציבי לבנין, ניהול מכרז בניה, הגשת חשבונות ביצוע, אומדן, כמאות, בוררות לבניה, גישור לבניה, חוות דעת הנדסית לבנין, אומדני בניה, ניהול תהליך מכרז, מחירון דקל, הגשת חומרים בבינארית, אומדני בניה, מפרטים לבניה, חישוב כמויות, כתבי כמויות, ניהול מכרזים, כמאות, מתאר mitar   מפרט טכני לבניה, אומדנים לבניה, כמאי, כתב כמויות, חישוב כמויות, אומדני בניה, בוררות, גישור, כמאים, כמאות, חישובי כמויות, מפרטים טכנים, כתבי כמויות, לוחות זמנים לבניה, מחירון דקל, הגשת חומרים בבינארית, כמאות, ניהול תהליך מכרז בבניה, בוררות, גישור, אומדן לבניה, כמאי בניה, חישובי כמויות לבנין, כתבי כמויות לבניה, מפרטים טכנים מיוחדים, חשבונות לביצוע, אומדנים ראשוניים לבניה, כמאים, תכנון לוחות זמנים לבניה, בקרת ביצוע, הגשת חשבונות לבנין, מתאר שרותי הנדסה ובניה, כמאי, אומדן תקציבי לבנין, ניהול מכרז בניה, הגשת חשבונות ביצוע, אומדן, כמאות, בוררות לבניה, גישור לבניה, חוות דעת הנדסית לבנין, אומדני בניה, ניהול תהליך מכרז, מחירון דקל, הגשת חומרים בבינארית, אומדני בניה, מפרטים לבניה, חישוב כמויות, כתבי כמויות, ניהול מכרזים, כמאות, מתאר mitar,  מפרט טכני לבניה, אומדנים לבניה, כמאי, כתב כמויות, חישוב כמויות, אומדני בניה, בוררות, גישור, כמאים, כמאות, חישובי כמויות, מפרטים טכנים, כתבי כמויות, לוחות זמנים לבניה, מחירון דקל, הגשת חומרים בבינארית, כמאות, ניהול תהליך מכרז בבניה, בוררות, גישור, אומדן לבניה, כמאי בניה, חישובי כמויות לבנין, כתבי כמויות לבניה, מפרטים טכנים מיוחדים, חשבונות לביצוע, אומדנים ראשוניים לבניה, כמאים, תכנון לוחות זמנים לבניה, בקרת ביצוע, הגשת חשבונות לבנין, מתאר שרותי הנדסה ובניה, כמאי, אומדן תקציבי לבנין, ניהול מכרז בניה, הגשת חשבונות ביצוע, אומדן, כמאות, בוררות לבניה, גישור לבניה, חוות דעת הנדסית לבנין, אומדני בניה, ניהול תהליך מכרז, מחירון דקל, הגשת חומרים בבינארית, אומדני בניה, מפרטים לבניה, חישוב כמויות, כתבי כמויות, ניהול מכרזים, כמאות, מתאר mitar,  מפרט טכני לבניה, אומדנים לבניה, כמאי, כתב כמויות, חישוב כמויות, אומדני בניה, בוררות, גישור, כמאים, כמאות, חישובי כמויות, מפרטים טכנים, כתבי כמויות, לוחות זמנים לבניה, מחירון דקל, הגשת חומרים בבינארית, כמאות, ניהול תהליך מכרז בבניה, בוררות, גישור, אומדן לבניה, כמאי בניה, חישובי כמויות לבנין, כתבי כמויות לבניה, מפרטים טכניים מיוחדים, חשבונות לביצוע, אומדנים ראשוניים לבניה, כמאים, תכנון לוחות זמנים לבניה, בקרת ביצוע, הגשת חשבונות לבנין, מתאר שירותי הנדסה ובניה, כמאי, אומדן תקציבי לבנין, ניהול מכרז בניה, הגשת חשבונות ביצוע, אומדן, כמאות, בוררות לבניה, גישור לבניה, חוות דעת הנדסית לבנין, אומדני בניה, ניהול תהליך מכרז, מחירון דקל, הגשת חומרים בבינארית, אומדני בניה, מפרטים לבניה, חישוב כמויות, כתבי כמויות, ניהול מכרזים, כמאות, מתאר mitar, מפרט טכני לבניה, אומדנים לבניה, כמאי, כתב כמויות, חישוב כמויות, אומדני בניה, בוררות, גישור, כמאים, כמאות, חישובי כמויות, מפרטים טכנים, כתבי כמויות, לוחות זמנים לבניה, מחירון דקל, הגשת חומרים בבינארית, כמאות, ניהול תהליך מכרז בבניה, בוררות, גישור, אומדן לבניה, כמאי בניה, חישובי כמויות לבנין, כתבי כמויות לבניה, מפרטים טכניים מיוחדים, חשבונות לביצוע, אומדנים ראשוניים לבניה, כמאים, תכנון לוחות זמנים לבניה, בקרת ביצוע, הגשת חשבונות לבנין, מתאר שרותי הנדסה ובניה, כמאי, אומדן תקציבי לבנין, ניהול מכרז בניה, הגשת חשבונות ביצוע, אומדן, כמאות, בוררות לבניה, גישור לבניה, חוות דעת הנדסית לבנין, אומדני בניה, ניהול תהליך מכרז, מחירון דקל, הגשת חומרים בבינארית, אומדני בניה, מפרטים לבניה, חישוב כמויות, כתבי כמויות, ניהול מכרזים, כמאות, מתאר mitar, מפרט טכני לבניה, אומדנים לבניה, כמאי, כתב כמויות, חישוב כמויות, אומדני בניה, בוררות, גישור, כמאים, כמאות, חישובי כמויות, מפרטים טכנים, כתבי כמויות, לוחות זמנים לבניה, מחירון דקל, הגשת חומרים בבינארית, כמאות, ניהול תהליך מכרז בבניה, בוררות, גישור, 

Mitar Engineering & Construction LTD

Expertise

We took part in many diversified projects in the construction industry. Among them: public buildings, shopping centers, urban buildings, infrastructeres, private construction projects and others. We delivered thousands of projects all over Israel and abroad. Our vast expertise allows us to provide our services quickly. Based on our vast experience we can contribute and enrich the planning team.

Bill of Quantities (BOQ) are based on market prices (considering finish standard, regional features, and execution complexity). Alternatively, BOQ can be based on known price databases such as “Dekel”, “MASHKAL”, ”MASHHABAT”, “Unified DB”, ”MASHHABASH”, ”Netivei Israel”, or customers price list, all upon customer needs.

All documentation submitted at a high standard and in any format required using the leading software, among them: Benarit, Dekel, SKN, Ramdor.

We work with advanced planning systems among them: AutoCAD, Revit, Project, and complex data analysis and graphs are done using Excel.

Public and Community Institutions

 

Construction projects for municipal authorities, government agencies and private entrepreneurs. Diverse projects of buildings for public service, office buildings, markets, public institutions, community centers, youth movement buildings, youth clubs etc.

Examples for clients and projects: The Ministry of Construction and Housing, the “Bituah Leumi” (National Insurance Institute), the Israel Securities Authority (ISA), Israel Museum, Depot 25, Tel Aviv Cinematheque, "Mahane Yehuda" market roofing, Jerusalem International YMCA, "Mifal HaPayis", Moriah, the Jerusalem Development Authority, the East Jerusalem Development Company, Israel Postal Company.

 

Education Institutions 

 

Projects of establishment or renovation, of children day care, schools, universities, colleges, sport auditoriums, theaters, student residences, laboratories and many more.

Education Institutions have different specifications related to construction standards, and the unique needs. We are familiar with the relevant authorities requirements (fire proofing, protection, Civil defense orders etc). Special expertise in making public institutions accessible for special populations, including vast familiarity with the relevant regulations.

Among our clients: the Hebrew University of Jerusalem, the Jerusalem municipality, the Ministry of Construction and Housing, David Yellin College of Education, the Bilingual School, the Jerusalem Academy of Music and Dance, Israel Academy of Sciences and Humanities, Israel Conservatory of Music and more.

 

Jerusalem and the Ancient City

 

Many projects we've been a part of, have been done in Jerusalem. We have vast knowledge on the unique construction requirements of Jerusalem and all its components and characteristics. Another area of expertise we have is the reservation and reconstruction of heritage sites and streets of the Old city of Jerusalem. Our knowledge is comprehensive, extensive and suites the proper construction requirements of the Jerusalem municipality and the relevant institutions. In different diversified projects we've worked with architects, Jerusalem municipality, The Jerusalem Development Authority, Moriah, The Jerusalem Foundation and many others.

Among our unique projects in Jerusalem and in the old city of Jerusalem: the Tower of David, the old city Walls, Safra Square, the Kishle, the Jewish Quarter, the "Kotel" square, the "Idra", western wall tunnels, the Armenian Patriarchate, Via Dolorosa, the Knesset, Frumin House (the Old Knesset), Israel Museum and many more.

Infrastructures

 

Infrastructure for commercial and residential areas including: roads and streets, bridges, parks, light train, tunnels, gas stations, such as: Light rail, Park neighborhood in Beer Sheva, Alfei Menashe commercial center, Kesem green city, Adam Park, Mekorot pumping stations, PAZ gas stations, etc.

 

Commercial Companies & Hotels

 

Diverse commercial projects, such as: malls, retail branches, shops, industrial plants, office buildings, etc. Among our clients: Shufersal, Sano, YES Pharma, BIG, Noble Energy, Comverse Technology, Pazgas, Super-Pharm, BBC News, JVP, Malha Mall, Jerusalem Technology Park and more.

Hotels all over Israel and with the leading hotel chains in Israel. Hotel building has unique characteristics, either modern hotel or boutique. Among the projects we've been a part of are the following hotels: Herods Hotels, Palace, Leonardo, Inbal Jerusalem, Bat Sheva Palace, Dan Hotels, American Colony, Club Hotel, the reconstructed Jaffa hotel, Waldorf Astoria and more.

Entrepreneurship

 

Construction of diverse projects, among them: New neighborhoods, residential buildings, TAMA 38 (National Master Plan for strengthening existing buildings against earthquakes), light rail depot, multi-story buildings, condominium complex, luxury villas, private properties such as, farms, wineries and more.

 

Security Sector Construction

 

Construction of classified structures (our advisers have civilian security clearance). Including underground bunkers, facilities, research structures and laboratories, bases and military camp sites, Soreq Nuclear Research Center and more.

Religious Sector Construction

 

The momentum of the construction in the religious sector surrounds all life aspects. We've been a part of projects such as, residences, schools, kindergartens, yeshivot, ulpanot, boarding schools, synagogues, mikva'ot, cemeteries etc. We have conducted projects with manager associations, local authorities and private entrepreneurs.

Among the institutions we've collaborated with: Beit Yaakov kindergartens, Ets HaDa'at, Ko Tomar association, Nishmat, Happy Heart - Welfare and Charity, Ma'ale Hever, Talmud Belz, Kerlin institutions, Benjamin Council and more.

 

Health Services

 

Establishing compounds and clinics in private and public health institutions, among them, hospitals, HMOs' clinics, nursing homes, nursing institutions, unique residences, unique hospices and more.

Among our clients: Tel HaShomer, Hadssah, Herzog hospital, Maccabi Healthcare Services, Meuhedet Health Services, Clalit Health Services, Yad Sarah, Neveh Simcha, Neveh Horim, AD 120, Ilan Israel and more.