top of page

מתאר שרותי הנדסה ובניה בע"מ מספקת מגוון שירותים למזמינים וקבלנים ובינהם אומדנים לבניה, כמאים מקצועיים, חישובי כמויות לבנין, כתבי כמויות לבניה, מפרטים טכנים מיוחדים, חשבונות לביצוע, אומדנים ראשוניים לבניה, תכנון לוחות זמנים לבניה, בקרת ביצוע, הגשת חשבונות לבנין, ניהול תהליך מכרז, מחירון דקל, הגשת חומרים בבינארית, גישור ובוררות בבניה, הגשת חשבונות ביצוע.

בין היתר גם אומדן, כמאים, מתאר שרותי הנדסה ובניה, כמאי, אומדן תקציבי לבנין, ניהול מכרז בניה, , כמאות, בוררות לבניה, גישור לבניה, חוות דעת הנדסית לבנין, אומדני בניה, אומדני בניה, מפרטים לבניה, חישוב כמויות, כתבי כמויות, ניהול מכרזים, כמאות, מתאר mitar,  מפרט טכני לבניה, אומדנים לבניה, כמאי, כתב כמויות, חישוב כמויות, אומדני בניה, בוררות, גישור, כמאים, כמאות, חישובי כמויות, מפרטים טכנים, כתבי כמויות, לוחות זמנים לבניה, מחירון דקל, הגשת חומרים בבינארית, כמאות, ניהול תהליך מכרז בבניה, בוררות, גישור, אומדן לבניה, כמאי בניה, חישובי כמויות לבנין, כתבי כמויות לבניה, מפרטים טכנים מיוחדים, חשבונות לביצוע, אומדנים ראשוניים לבניה, כמאים, תכנון לוחות זמנים לבניה, בקרת ביצוע, הגשת חשבונות לבנין, מתאר שרותי הנידסה ובניה, כמאי, אומדן תקציבי לבנין, ניהול מכרז בניה, הגשת חשבונות ביצוע, אומדן, כמאות, בוררות לבניה, גישור לבניה, חוות דעת הנדסית לבנין, אומדני בניה, ניהול תהליך מכרז, מחירון דקל, הגשת חומרים בבינארית, אומדני בניה, מפרטים לבניה, חישוב כמויות, כתבי כמויות, ניהול מכרזים, כמאות, מתאר mitar   מפרט טכני לבניה, אומדנים לבניה, כמאי, כתב כמויות, חישוב כמויות, אומדני בניה, בוררות, גישור, כמאים, כמאות, חישובי כמויות, מפרטים טכנים, כתבי כמויות, לוחות זמנים לבניה, מחירון דקל, הגשת חומרים בבינארית, כמאות, ניהול תהליך מכרז בבניה, בוררות, גישור, אומדן לבניה, כמאי בניה, חישובי כמויות לבנין, כתבי כמויות לבניה, מפרטים טכנים מיוחדים, חשבונות לביצוע, אומדנים ראשוניים לבניה, כמאים, תכנון לוחות זמנים לבניה, בקרת ביצוע, הגשת חשבונות לבנין, מתאר שרותי הנדסה ובניה, כמאי, אומדן תקציבי לבנין, ניהול מכרז בניה, הגשת חשבונות ביצוע, אומדן, כמאות, בוררות לבניה, גישור לבניה, חוות דעת הנדסית לבנין, אומדני בניה, ניהול תהליך מכרז, מחירון דקל, הגשת חומרים בבינארית, אומדני בניה, מפרטים לבניה, חישוב כמויות, כתבי כמויות, ניהול מכרזים, כמאות, מתאר mitar,  מפרט טכני לבניה, אומדנים לבניה, כמאי, כתב כמויות, חישוב כמויות, אומדני בניה, בוררות, גישור, כמאים, כמאות, חישובי כמויות, מפרטים טכנים, כתבי כמויות, לוחות זמנים לבניה, מחירון דקל, הגשת חומרים בבינארית, כמאות, ניהול תהליך מכרז בבניה, בוררות, גישור, אומדן לבניה, כמאי בניה, חישובי כמויות לבנין, כתבי כמויות לבניה, מפרטים טכנים מיוחדים, חשבונות לביצוע, אומדנים ראשוניים לבניה, כמאים, תכנון לוחות זמנים לבניה, בקרת ביצוע, הגשת חשבונות לבנין, מתאר שרותי הנדסה ובניה, כמאי, אומדן תקציבי לבנין, ניהול מכרז בניה, הגשת חשבונות ביצוע, אומדן, כמאות, בוררות לבניה, גישור לבניה, חוות דעת הנדסית לבנין, אומדני בניה, ניהול תהליך מכרז, מחירון דקל, הגשת חומרים בבינארית, אומדני בניה, מפרטים לבניה, חישוב כמויות, כתבי כמויות, ניהול מכרזים, כמאות, מתאר mitar,  מפרט טכני לבניה, אומדנים לבניה, כמאי, כתב כמויות, חישוב כמויות, אומדני בניה, בוררות, גישור, כמאים, כמאות, חישובי כמויות, מפרטים טכנים, כתבי כמויות, לוחות זמנים לבניה, מחירון דקל, הגשת חומרים בבינארית, כמאות, ניהול תהליך מכרז בבניה, בוררות, גישור, אומדן לבניה, כמאי בניה, חישובי כמויות לבנין, כתבי כמויות לבניה, מפרטים טכניים מיוחדים, חשבונות לביצוע, אומדנים ראשוניים לבניה, כמאים, תכנון לוחות זמנים לבניה, בקרת ביצוע, הגשת חשבונות לבנין, מתאר שירותי הנדסה ובניה, כמאי, אומדן תקציבי לבנין, ניהול מכרז בניה, הגשת חשבונות ביצוע, אומדן, כמאות, בוררות לבניה, גישור לבניה, חוות דעת הנדסית לבנין, אומדני בניה, ניהול תהליך מכרז, מחירון דקל, הגשת חומרים בבינארית, אומדני בניה, מפרטים לבניה, חישוב כמויות, כתבי כמויות, ניהול מכרזים, כמאות, מתאר mitar, מפרט טכני לבניה, אומדנים לבניה, כמאי, כתב כמויות, חישוב כמויות, אומדני בניה, בוררות, גישור, כמאים, כמאות, חישובי כמויות, מפרטים טכנים, כתבי כמויות, לוחות זמנים לבניה, מחירון דקל, הגשת חומרים בבינארית, כמאות, ניהול תהליך מכרז בבניה, בוררות, גישור, אומדן לבניה, כמאי בניה, חישובי כמויות לבנין, כתבי כמויות לבניה, מפרטים טכניים מיוחדים, חשבונות לביצוע, אומדנים ראשוניים לבניה, כמאים, תכנון לוחות זמנים לבניה, בקרת ביצוע, הגשת חשבונות לבנין, מתאר שרותי הנדסה ובניה, כמאי, אומדן תקציבי לבנין, ניהול מכרז בניה, הגשת חשבונות ביצוע, אומדן, כמאות, בוררות לבניה, גישור לבניה, חוות דעת הנדסית לבנין, אומדני בניה, ניהול תהליך מכרז, מחירון דקל, הגשת חומרים בבינארית, אומדני בניה, מפרטים לבניה, חישוב כמויות, כתבי כמויות, ניהול מכרזים, כמאות, מתאר mitar, מפרט טכני לבניה, אומדנים לבניה, כמאי, כתב כמויות, חישוב כמויות, אומדני בניה, בוררות, גישור, כמאים, כמאות, חישובי כמויות, מפרטים טכנים, כתבי כמויות, לוחות זמנים לבניה, מחירון דקל, הגשת חומרים בבינארית, כמאות, ניהול תהליך מכרז בבניה, בוררות, גישור, 

מתאר שירותי הנדסה ונדל"ן בע"מ

תחומי התמחות

הפרויקטים אותם אנו מלווים הינם רבים ומגוונים בענף הבניה. בינהם בין היתר: מבני ציבור, מתחמי מסחר ובילוי, פרויקטי בניה רוויה, פרויקטי יזמות, בניה פרטית ועוד. מאחורינו אלפי פרויקטים שנערכו בכל רחבי הארץ ובחו"ל. נסיוננו הרב מאפשר לנו יכולות טיפול אפקטיבית בלוחות זמנים מהירים בכל סוגי הפרויקטים. נוכל לתרום מנסיוננו ולהעשיר את צוות התכנון בידע שצברנו לאורך השנים.

 

כתבי הכמויות מבוססים על מחירי שוק (תוך התחשבות בסטנדרט הגמר, מאפייני אזור הבניה ומורכבות הביצוע), או לחלופין על מחירונים מוכרים, וביניהם "מאגר מחירי דקל בניה ותשתיות","מאגר מחירי דקל שיפוצים", "המאגר המשולב", "המאגר המאוחד", משכ"ל, משהב"ט, משהב"ש, נתיבי ישראל, או מחירונים פרטיים, הכל בהתאם לצרכי המזמין.

כל החומרים מוגשים בסטנדרט גבוה ובכל פורמט שנדרש באמצעות התוכנות המובילות בענף ובהן בינארית, דקל, משרד השיכון, אקסל, רמדור, וכד'.

אנו עובדים עם מערכות תכנון מתקדמות ובהן AutoCAD, Revit, Project, ניתוחי נתונים מתקדמים וגרפים מבוצעים באמצעות אקסל.

מבני ציבור וקהילה

 

פרוייקטי בניה עבור רשויות עירוניות, גופים ממשלתיים ויזמים פרטיים. בין הפרויקטים מבנים לשרות הציבור, מבני משרדים, שווקים, מוסדות ציבור ועוד.

פרויקטים של הקמת מרכזים קהילתיים, מבני תנועות נוער, מועדוני נוער ועוד.

דוגמאות למזמינים ופרוייקטים: משרד השיכון, הביטוח הלאומי, הרשות לנירות ערך, דיפו 25, מוזיאון ישראל, הסינמטק, קירוי שוק מחנה יהודה,  ימק"א, מפעל הפיס, מוריה, הרל"י (הרשות לפיתוח ירושלים), פמ"י, רשות הדואר.

 

 

מוסדות השכלה 

 

פרויקטים של הקמה או שיפוץ והרחבה של מעונות, גני ילדים, בתי ספר  יסודיים עד תיכוניים, מכללות אקדמאיות, אוניברסיטאות שונות, בתי ספר על תיכוניים, אולמות ספורט, תיאטראות, מעונות סטודנטים, מעבדות ועוד.

לכל אחד מסוגי המבנים התמחות מיוחדת הקשורה לתקני הבניה, לצרכים היחודיים בסוג המבנה והיכרות מעמיקה עם כלל הגורמים הרלוונטים והדרישות המתבקשות, כולל כיבוי אש, מיגון, פיקוד העורף וכד'.

התמחות מיוחדת בהנגשת מבני ציבור לאוכלוסיות מיוחדות, כולל בקיאות בתקנים הרלוונטים.

בין לקוחותינו האוניברסיטה העברית, עיריית ירושלים, משרד השיכון, מכללת דוד ילין, בית הספר הדו לשוני, האקדמיה למחול ולמוסיקה, האקדמיה למדעים בירושלים, קונסרבטוריון ועוד.

 

ירושלים והעיר העתיקה

 

פרויקטים רבים בהם היינו שותפים בוצעו בירושלים. יש לנו ידע עמוק על הבניה הייחודית בירושלים, על כל מרכיביה ומאפייניה. תחום התמחות נוסף, הוא שימור ושחזור של אתרי מורשת ורחובות העיר העתיקה. הידע שלנו מקיף ונרחב ותואם לדרישות עיריית ירושלים והגופים הרלוונטיים לבניה בעיר.

בפרויקטים השונים עבדנו מול מתכננים ומול עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים, חברת מוריה, הרשות לפיתוח ירושלים, הקרן לירושלים ועוד. 

בין הפרויקטים הייחודיים בירושלים ובתחומי העיר העתיקה: מצודת מגדל דוד, חומות העיר העתיקה, ככר ספרא, הקישלה, הרובע היהודי, רחבת הכותל, האידרא, הפטריארכיה הארמנית, ויה דולורוזה, כנסת ישראל,  משכן הכנסת הישנה, מוזיאון ישראל ועוד.

תשתיות

 

תשתיות לשטחי מסחר ומגורים הכוללים: כבישים ורחובות, גשרים, פארקים, רכבות קלות, מנהרות, תחנות דלק, כגון: הרכבת הקלה, שכונת פארק בבאר שבע, מרכז מסחרי אלפי מנשה, קסם גרין סיטי, פארק אדם, תחנות שאיבה של מקורות, תחנות דלק פז, וכו '

 

חברות מסחריות ומלונות

 

הקמת סניפים, חנויות, מפעלים תעשייתים, מבני משרדים לחברות מסחריות מהמובילות בארץ, וביניהן שופרסל, סנו, יס פארמה, BIG, נובל אנרג'י, קומברס, פז גז, סופר פארם, BBC News , JVP, קניון מלחה, הגן הטכנולוגי בירושלים, ועוד.

 

בנית מלונות בכל רחבי הארץ ומול רשתות המלונות המובילות בארץ. לבניה למלונות מאפיינים יחודיים. בין הפרויקטים להם היינו שותפים הם מלונות הרודס, פאלאס, נירוונה ים המלח, ענבל, טירת בת שבע, מלונות דן, אמריקן קולוני, קלאב הוטל, וולדורף אסטוריה ירושלים ועוד.

יזמות

 

בניה של יזמים למבני מגורים, מסחר, משרדים.

פרויקטי בניה רוויה של מאות יחידות דיור.

פרויקטי בניה והרחבה בקיבוצים ומושבים.

מתחמי עסקים פרטיים, חוות שרתים, מרלו"ג,  מרכזים מסחריים, מרכזי בילוי ועוד.

 

בניה במגזר הבטחוני

 

בניה של מבנים מסווגים (ליועצים מטעמנו יש סיווג בטחוני אזרחי ברמת קהיליה). כולל בונקרים תת קרקעיים, מתקנים, מבני מחקר ומעבדות, בסיסים ומחנות צבאיים, מרכז גרעיני שורק ועוד.

בניה במגזר הדתי

 

תנופת הבניה במגזר החרדי מקיפה את כל תחומי החיים. השתתפנו בפרויקטים החל מבנייני מגורים, בתי ספר, גני ילדים, ישיבות, אולפנות, פנימיות, ספריות תורניות, מבני ציבור, בתי כנסת, מקוואות, בתי עלמין. מאחורינו מאות פרויקטים שבוצעו ביחד עם עמותות מנהלות, רשויות מקומיות, ויזמים פרטיים.

הפקת ספרי תורמים מכובדים לתמיכה בתהליכי גיוס כספים בחו"ל.

בין הגופים עימם שיתפנו פעולה: גני בית יעקב, עץ הדעת, עמותת כה תאמר, נשמת, מוסדות רווחה וחסד, מעלה חבר, תלמוד בעלזא, ישיבת קמיניץ, מוסדות קרלין, מועצת בנימין ועוד.

 

שרותי בריאות

 

הקמת מבנים במוסדות בריאות פרטיים וציבוריים וביניהם בתי חולים, מרפאות של קופות החולים, בתי אבות, מוסדות סיעוד, מעונות ייחודיים והוספיס ועוד.

בין לקוחותינו תל השומר, הדסה, מכבי שרותי בריאות, מאוחדת, כללית, יד שרה, נווה שמחה, נווה הורים, מעון איל"ן לנכים ועוד.

bottom of page